Systemy monitoringu
Przegląd rozwiązań proponowanych przez firmę UNIPROJEKT

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Firma UNIPROJEKT specjalizuje się w instalacjach systemów monitoringu na potrzeby domowe (domy jednorodzinne i wielorodzinne), dla małych i średnich podmiotów gospodarczych oraz systemów mobilnych w pojazdach.
Ponieważ tego typu obiekty nie mają zazwyczaj etatowej ochrony, która mogłaby się zajmować stałą obserwacją zdarzeń na monitorach, pozostaje obserwacja rozproszona wykonywana przez użytkowników i ewentualnie rejestracja na różnego rodzaju nośnikach.

Na potrzeby domowe proponujemy instalację pojedyńczych kamer do obserwacji najbliższego otoczenia domu czy garażu podziemnego z wizualizacją na telewizorze, specjalistycznym monitorze lub monitorze komputera osobistego (PC).
W skład takiej instalacji w zależności od potrzeb wchodzą:

Możliwości rejestracji zdarzeń w takich systemach ze względu na koszty, są ograniczone do zapisu na magnetowidzie bądź rejestracji pojedyńczych klatek na pamięci masowej (HDD) komputera. Przy większym budżecie na koszty monitoringu możliwe jest wyposażenie komputera w specjalistyczną karte i oprogramowanie do ciągłej rejestracji zdarzeń na pamieci masowej (HDD) lub zakup specjalistycznego rejestratora video.

Na potrzeby małych i średnich podmiotów gospodarczych proponujemy bardziej rozbudowane systemy monitoringu, w skład których w zależności od potrzeb wchodzą:

Możliwości rejestracji w tego typu systemach są znacznie większe począwszy od rejestracji na profesjonalnym specjalizowanym sprzęcie do "inteligentnej" rejestracji obrazów tylko z kamer, w których "polu widzenia" coś się porusza. Ten drugi sposób w znacznym stopniu obniża zapotrzebowanie na pojemność nośnika niezbędnego do rejestrowania zdarzeń i ich przechowywania w określonym okresie czasu.
Możliwości wyrywkowego prowadzenia obserwacji w takich systemach też sa znacznie większe i dają możliwość podglądu lokalnego z wytypowanych komputerów PC oraz możliwość podglądu zdalnego jeśli firma posiada łącze stałe do Internetu.

Na potrzeby monitorowania i rejestracji zdarzeń w pojazdach kołowych, szynowych i powietrznych proponujemy systemy monitoringu, w skład których wchodzą:

Możliwości rejestracji w tego typu systemach wymagają stosowania specjalistycznego sprzętu w wykonaniu profesjonalnym do "inteligentnej" rejestracji obrazów tylko z kamer, w których "polu widzenia" coś się porusza. Ten sposób w znacznym stopniu obniża zapotrzebowanie na pojemność nośnika, przystosowanego do pracy w środowisku mobilnym, niezbędnego do rejestrowania zdarzeń i ich przechowywania w określonym okresie czasu. Proponujemy rownież kompleksowe systemy z automatycznym wykonywaniem kopii nagrań bez udziału użytkownika.

Ze względu na specyfikę działalności gospodarczej firma UNIPROJEKT nigdy nie zajmowała się masową instalacją (powielaniem) takich samych systemów. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, do każdego obiektu indywidualnie dobiera się kamery i osprzęt tak aby stworzyć system zapewniający możliwości wyrywkowego prowadzenia obserwacji i rejestrację zdarzeń w interesujących użytkownika obszarach.
Podane powyżej konfiguracje należy traktować jako przykłady ponieważ zawsze dobiera się ilość kamer i osprzętu do celów jakie stawia się przed danym systemem monitoringu biorąc pod uwagę możliwości finansowe podmiotu zlecającego tą usługę i wymagania techniczne dla tych instalacji.
Dla podmiotów gospodarczych, posiadających w swojej siedzibie sieć komputerową, polecane są systemy zbudowane w oparciu o kamery sieciowe, wykorzystujące istniejącą infrastrukturę sieciową firmy do transportu obrazów z kamer. Jeśli podmiot gospodarczy nie jest zlokalizowany w jednym miejscu istnieje możliwość takiej organizacji systemu monitoringu z wykorzystaniem możliwości kamer sieciowych aby wyrywkowy podgląd był możliwy ze wszystkich lub wybranych lokalizacji zdalnie poprzez wykorzystanie do połączenia sieci Internet.
Szanowny Kliencie! Zlecając firmie UNIPROJEKT instalację systemu monitoringu swojego obiektu możesz być pewien, że będzie to rozwiązanie unikalne, elementy składowe Twojego systemu monitoringu zostaną pieczołowicie dobrane do zadań jakie mają spełnić i zainstalowane zgodnie z zasadami sztuki w taki sposób aby służyły Ci długo i niezawodnie.
Link do pobrania wizytówki z danymi teleadresowymi i kontakt email

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!