Życiorys zawodowy

Dane personalne:
Imię i Nazwisko: Stanisław Chmielarz
Adres: ul.Chełmżyńska 50 m.16 04-247 Warszawa
Telefon: 22-673-11-67 mobile: 501-123-967
email: schmielarz@uniprojekt.waw.pl
Wykształcenie:
1965-1975 Politechnika Warszawska
Kierunek: Konstrukcja Maszyn i Urządzeń Rolniczych
Szkolenia:
1986 Kurs BHP II stopnia
1981-1991 Uprawnienia SEP do 1kV
Zatrudnienie:
1975-1977 Przedsiębiorstwa sektora rolnictwa (PGR,SKR,ODR)
1977-1985 Instytut Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
1985 Zakład rzemieślniczy branży elektroinstalacyjnej
1986 Własna działalność gospodarcza
1986-1991 Konstruowanie i instalowanie systemów alarmowych
1991-1996 Budowa sieci komputerowych
1996-2003 Administracja sieciami i systemami NetWare, AIX, FreeBSD
2005-2006 Koordynacja prac nad projektem KIGNET realizowanym przez Krajową Izbę Gospodarczą
2009-2009 Administracja sieci w Stacji Kontroli Pojazdów
Patenty:
Regulator wilgotności gleby
Regulator ciśnienia wody do instalacji nawodnień kroplowych
Sposób i urządzenie do transmisji informacji o alarmie drogą łącz telefonicznych komutowanych
Układ napędowy buczka elektromagnetycznego - klaksonu zasilanego prądem stałym
Umiejętności:
Projektowanie i wykonawstwo instalacji nawadniania kroplowego
Projektowanie i wykonawstwo instalacji systemów alarmowych i CCTV
Wykonawstwo instalacji elektrycznych i słaboprądowych
Dobór, instalacja i konserwacja urządzeń elektroakustycznych
Komputerowe systemy operacyjne: DOS, Multiuser DOS, Novell NetWare,
Windows (95,98,2000,XP), IBM AIX , FreeBSD.
Projektowanie i wykonawstwo sieci komputerowych: ARCNET, Ethernet
Konfiguracja protokołów sieciowych: IPX/SPX, TCP/IP
Projektowanie układów sterowniczych na bazie sterowników PLC
Odczyt i kasowanie usterek z komputerów samochodowych
Języki obce:
angielski (czytanie dokumentacji technicznej)
Inne:
Prawo jazdy kategorii AB