Systemy alarmowe
Przegląd rozwiązań wykonywanych przez firmę UNIPROJEKT

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Firma UNIPROJEKT zajmuje się systemami alarmowymi począwszy od 1984 roku, kiedy to na potrzeby zaprzyjaźnionego instalatora zaprojektowano i wykonano kilka prostych central alarmowych zbudowanych w technologii TTL.
Następnie opracowano nowszą wersję prostej centrali do mieszkań w technologii CMOS, która wykonywana była wyłącznie na własne potrzeby instalacyjne.
W miarę rozwoju rynku instalatorskiego w branży nastąpiła specjalizacja i instalowano systemy innych producentów jak np.: Z. Zabielskiego (tory i bariery podczerwieni), firm IRED ( czujniki PIR, centrale 892 i 893, sygnalizatory A/O) i ELCOM ( czujniki PIR, centrale APC 104 i 106, sygnalizatory A/O) korzystając również z komponentów firm ASEK (podcentrale, czujki mikrofalowe), UEL-TRONIC (szyfratory i czujki stłuczenia szyby) i COMPAS (maty naciskowe).
W związku z krystalizującą się potrzebą zdalnej sygnalizacji alarmów firma UNIPROJEKT opracowała w 1989 roku system transmisji informacji o alarmie drogą łącz telefonicznych komutowanych (ATSA-1), na który uzyskano homologację Ministra Łączności i Patent RP na sposób i urządzenie. Z różnych względów urządzenie nie znalazło szerszego zastosowania w pełnej wersji i było wykonywane na zamówienie w wersji uproszczonej (bez wysyłania 16-to bitowego kodu obiektu do odbiornika).
Równolegle opracowywano system rozbrajania kodowego (szyfrator) dla central w oparciu o transmisję szeregową danych dyskretnych, który nie doczekał się szerokiego rozpowszechnienia ze względu na kłopoty percepcyjne operatorów systemów (użytkowników).
Po otwarciu się naszego rynku na produkty importowane i upadku wielu renomowanych krajowych producentów urządzeń firma UNIPROJEKT nawiązała współpracę z importerami urządzeń firmą ALARMCOM-Bielski i AAT i obecnie instaluje urządzenia importowane przez te Firmy.
Link do ALARMCOM-Bielski obecnie przejętego przez firmę Siemens
Link do AAT

Ze względu na specyfikę działalności gospodarczej firma UNIPROJEKT nigdy nie zajmowała się masową instalacją (powielaniem) takich samych systemów. Każde zlecenie jest traktowane indywidualnie, do każdego obiektu indywidualnie dobiera się centralkę i zestaw czujników w taki sposób aby nie naruszać funkcjonalności obiektu i w minimalny sposób wpływać na korzystanie z niego przez użytkowników a jednocześnie stworzyć system chroniący obiekt przed nieuprawnionym dostępem zarówno w czasie pobytu użytkowników jak i podczas ich nieobecności.
Stosowano całą gamę czujek stykowych: od czujki otwarcia drzwi i okien, zamków, czujek wstrząsowych, sygnalizujących wyważanie drzwi, po maty naciskowe ukryte pod dywanikami, czujek ruchu: podczerwieni pasywnej, ultradźwiękowe i mikrofalowe, tory i bariery podczerwieni oraz czujniki sejsmiczne do ochrony sejfów i ścian przed próbami wywiercenia czy wybicia otworów.
Wśród obiektów, w których firma UNIPROJEKT instalowała systemy alarmowe są: mieszkania, domy jednorodzinne, sklepy, hurtownie, magazyny, pomieszczenia kasowe i pomieszczenia komputerowego przetwarzania danych.

Szanowny Kliencie! Zlecając firmie UNIPROJEKT zabezpieczenie swojego obiektu możesz być pewien, że będzie to rozwiązanie unikalne, elementy składowe Twojego systemu alarmowego zostaną pieczołowicie dobrane do zadań jakie mają spełnić i zainstalowane zgodnie z zasadami sztuki w taki sposób aby służyły Ci długo i niezawodnie. Nie zostaniesz przywiązany do jednej firmy ochrony ani do jednej firmy monitorującej do końca eksploatacji Twojego systemu. Będziesz mógł sobie wybrać firmę monitorującą i firmę ochrony lub zmienić którąś z nich jeśli nie spełni Twoich oczekiwań.
Jeśli nie chcesz aby Twój system alarmowy został wykonany:

skorzystaj z podanych poniżej linków do danych teleadresowych i poczty elektronicznej aby umówić się na spotkanie w celu dokładnego omówienia Twoich potrzeb w zakresie zabezpieczenia mienia.
Link do pobrania wizytówki z danymi teleadresowymi i kontakt email

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!