Informacja
o systemie operacyjnym Multiuser DOS 7 GOLD

[Ogólne] [Sieć] [Multitasking] [Terminale] [Struktura] [Środowisko] [Programy] [Zdalny dostęp] [Zabezpieczenia] [Poczta] [Zlecenia] [RAM] [DPMI] [Cena]
[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]
Informacje ogólne

Multiuser DOS 7 GOLD został opracowany w taki sposób aby stworzyć pełne środowisko do uruchamiania programów pisanych pod DOS dla mikrokomputerów wyposażonych w procesory 80386, 80486, Pentium i następne kompatybilne. Ponieważ jest to wieloużytkownikowy DOS korzysta więc z tego samego zestawu poleceń (rozszerzonych dla potrzeb wielozadaniowości) i tworzy dla uruchamianych programów takie samo środowisko jak jednostanowiskowy DOS. Oprócz tego jest to system wielozadaniowy to znaczy umożliwia uruchamianie kilku aplikacji jednocześnie przez kilku użytkowników.
Do góry

Sieć

Multiuser DOS 7 GOLD może być wykorzystywany łącznie z oprogramowaniem CCI NET tworząc sieć peer-to-peer łączącą kilka HOST'ów, może współpracować z siecią Novell Netware pozwalając na jednoczesną pracę w sieci Netware do 16 użytkowników przez jedną kartę sieciową a także przy wykorzystaniu modemu może pozwalać na uruchamianie aplikacji DOS'owych do korzystania z usług Internet'u.
Do góry

Multitasking

Multiuser DOS 7 GOLD jest systemem operacyjnym wykorzystującym tzw.: preemptive multitasking. Oznacza to, że wiele aplikacji lub procesów wykonuje się w pamięci komputera "jednocześnie" z punktu widzenia użytkownika. W rzeczywistości system korzysta z techniki preemptive timeslicing aby to osiągnąć, tak więc czas procesora jest przydzielany przez system dla pracujących aplikacji.
Do góry

Terminale

Multiuser DOS 7 GOLD pozwala na tworzenie dodatkowych stanowisk pracy korzystając z terminali tekstowych jak w systemie UNIX (np.: Sherwood 7000 ST) podłączonych do portów szeregowych RS232 HOST'a lub monitorów VGA i klawiatur dołączonych do specjalizowanych "stacji graficznych". Każde ze stanowisk może uruchomić do 32 niezależnych zadań. System operacyjny dzieli zasoby i moc przetwarzania pomiędzy stacje w ten sposób, że użytkownikowi wydaje się iż pracuje na osobnym komputerze. Dla programu DOS'owego system jest widziany jako sieć lokalna i takie wersje oprogramowania są preferowane do uruchamiania.
Do góry

Struktura

Wszystkie struktury systemu Multiuser DOS 7 GOLD są budowane w sposób dynamiczny to umożliwia pojedyńczemu systemowi dostosowanie się do wymagań małych i dużych aplikacji. Możliwa jest praca od jednej do 254 stacji poprzez rozbudowę komputera HOST, zakup dodatkowych terminali i licencji na dodatkowe stanowiska robocze.
Do góry

Środowisko

Multiuser DOS 7 GOLD tworzy dla programów środowisko wirtualne więc wszystkie elementy sprzętu są emulowane programowo umożliwiając każdemu użytkownikowi posiadanie np.: własnych portów COM.
Do góry

Programy

Multiuser DOS 7 GOLD uruchamia programy DOS'owe korzystając z trybu virtual 8086 procesorów 80386, 80486, i Pentium sprawiając, że terminale znakowe pracują tak jakby były niezależnymi komputerami. Pod tym względem system działa podobnie jak UNIX. Terminale znakowe stanowią urządzenia wejścia wyjścia dla aplikacji pracujących w pamięci komputera głównego - HOST'a.
Do góry

Zdalny dostęp i serwis

Multiuser DOS 7 GOLD HOST komputer może być tak skonfigurowany aby jeden z portów wyposażony w modem umożliwiał zdalny dostęp do systemu po liniach telefonicznych komutowanych lub dzierżawionych, pracę tak jak na stanowisku lokalnym lub wykonywanie czynności konfiguracyjnych, szkoleniowych i serwisowych. Umożliwia także automatyczną wymianę informacji pomiędzy systemami poprzez pisanie odpowiednich script'ów.
Do góry

Zabezpieczenia

Multiuser DOS 7 GOLD posiada system zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych do pracy w systemie i łatwy system administrowania zasadami korzystania z systemu przez użytkowników. Podstawowe opcje to żądanie nazwy (USERNAME) i hasła (PASSWORD) przed umożliwieniem dostępu do pracy w systemie. Z bardziej przydatnych można wymienić automatyczne wylogowanie użytkownika "nieaktywnego" bądź rozłączonego przez złą jakość linii telefonicznej.
Do góry

Poczta elektroniczna

Multiuser DOS 7 GOLD ma wbudowany własny system poczty elektronicznej pomiędzy użytkownikami. Umożliwia przekazywanie sobie informacji w postaci listów pomiędzy użytkownikami systemu.
Do góry

Zlecenia systemowe

W systemie Multiuser DOS 7 GOLD programy lub zadania mogą być uruchamiane automatycznie o określonych porach dnia bądź określonych dniach tygodnia. Jest to pomocne przy automatycznym indexowaniu czy robieniu kopii zapasowych zbiorów lub tworzeniu i wysyłaniu raportów do innych jednostek.
Do góry

Pamięć RAM

System Multiuser DOS 7 GOLD może wykorzystać do 64MB RAM na płytach z szyną ISA lub do 256MB RAM na płytach z szyną EISA. Pamięć przydzielana jest dynamicznie kolejno uruchamianym zadaniom według limitów ustawionych w konfiguracji bądź według zapotrzebowania danego programu wygenerowanego edytorem PIFED i zapisanego w nagłówku tego programu.
Do góry

DOS Protected Mode Interface (DPMI)

Multiuser DOS 7 GOLD pracuje w trybie chronionym (protected mode) i zapewnia pamięć DPMI dla 16-bitowych i 32-bitowych aplikacji. Większość aplikacji może skorzystać oprócz pamięci podstawowej z pamięci LIM EMS lub pamięci udostępnianej usługą DPMI. Limit tych rodzajów pamięci ustala się w czasie konfiguracji systemu. Umożliwia to uruchamianie programów skompilowanych z użyciem DOS Extender'a jak DOS4GW, PharLap czy BLINKER.
Do góry

Koszt licencji

System Multiuser DOS 7 GOLD z licencją dla HOST+4-ry porty (użytkownicy) kosztuje 740USD loco USA, dodatkowa licencja dla 8-miu portów (użytkowników) 125USD. Tak więc licencja na system dla HOST'a i 12 portów (użytkowników) kosztuje 865USD plus opłaty pocztowe i graniczne.
Realizacja od zamówienia ok. 14 dni .
Do góry

Link do strony domowej Multiuser DOS 7 GOLD.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!