Sterowniki PLC
Możliwości zastosowań w maszynach, budynkach, produkcji rolnej, przechowalnictwie płodów rolnych i przetwórstwie spożywczym

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Firma UNIPROJEKT proponuje zastosowanie sterowników PLC do projektowania i wdrażania w praktyce rolniczej rozwiązań układów sterowania w oparciu o merytoryczne doświadczenia instytutów naukowych branży rolniczej w urządzeniach i obiektach służących do produkcji rolnej.
Wiele procesów produkcyjnych w produkcji zwierzęcej wymaga utrzymania odpowiednich parametrów klimatu wewnątrz budynków inwentarskich optymalnych dla każdego rodzaju materiału hodowlanego (krowy,świnie,drób).
Sterowniki PLC mogą z powodzeniem sterować ogrzewaniem oraz wietrzeniem pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta, mogą, przy użyciu specjalistycznych detektorów, kontrolować zawartość amoniaku i innych szkodliwych substancji oraz sterować oświetleniem czy mechanicznymi dozownikami karmy i usuwania odchodów.
W produkcji roślinnej prowadzonej w szklarniach, tunelach i pieczarkarniach sterowniki PLC mogą sterować ogrzewaniem i wietrzeniem oraz zraszaniem i nawadnianiem upraw.
Sterowniki PLC mogą sterować parametrami klimatu przechowywania płodów rolnych jak np.:wietrzeniem silosów ze zbożem, temperaturą i wietrzeniem w przechowalniach kwiatów, warzyw i owoców.
Kolejnym polem zastosowań sterowników PLC są ciągi technologiczne czyszczenia i suszenia płodów rolnych oraz przetwórstwa wyprodukowanych w gospodarstwie płodów na cele paszowe.
Sterowniki PLC mogą sterować procesem parowania ziemniaków w kolumnach parnikowych czy też wytwarzaniem pasz treściwych w mieszalniach lub nadzorować linie przetwarzania odpadów poubojowych.
Zastosowanie sterowników PLC z wbudowanym zegarem czasu rzeczywistego może odciążyć producentów rolnych od ciągłego nadzoru produkcji a przebieg procesów może być obserwowany na panelach prezentacyjnych lub monitorach komputerowych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie do wizualizacji.
Sterowniki PLC mogą znaleźć zastosowanie w układach pomiarowo rejestrujących parametry produkcji żywności zgodnie z dyrektywami GMP/GHP i HACCP Unii Europejskiej w obiektach produkcji, przechowywania i przetwórstwa płodów rolnych.
Przewiduje się zastosowanie sterowników PLC wiodących producentów GE Fanuc i Mitsubishi lub specjalizowanych sterowników firmy LABEL.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!