INSTRUKCJA
Obsługi i użytkowania systemu alarmowego

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

W skład systemu alarmowego wchodzą następujące elementy:

Przez otwory w obudowie centralki widać gniazdo bezpiecznika sieciowego (wkładka 100mA) i dwie diody świecące: czerwoną i zieloną. Świecenie czerwonej sygnalizuje sprawną linię dozorową a świecenie zielonej stan blokada. Zgaśnięcie diody zielonej sygnalizuje stan czuwanie. Zgaśnięcie diody czerwonej przy zamkniętych drzwiach sygnalizuje niesprawną linię dozorową (uszkodzenie).
UWAGA! przy niesprawnej linii nie należy przełączać szyfratora w stan czuwanie.
W stanie czuwania centralka reaguje natychmiast na:

alarmem dźwiękowym trwającym około 2min. od ustania zakłóceń linii dozorowej i nie ma możliwości wcześniejszego skasowania alarmu.
Dodatkowo, na życzenie użytkownika, można do centralki dołączyć:

Wbudowany do centralki akumulator zasadowy nie wymaga obsługi i zapewnia przy braku zasilania sieciowego zapas energii na ok.50 godzin czuwania a podczas zasilania sieciowego jest doładowywany przez wbudowany zasilacz sieciowy. Dołączenie czujnika PCP-3 dwukrotnie skraca czas czuwania bez zasilania sieciowego.
Na urządzenia i instalację udziela się gwarancji na 1 rok od daty montażu potwierdzonej pieczątka instalatora. Po tym terminie naprawy wykonywane będą odpłatnie.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!