INFORMACJA TECHNICZNA
Odbiornik sygnałów alarmowych nadawanych przez ATSA-1 po łączach telefonicznych komutowanych

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Odbiornik przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych w temperaturze 5 do 35 st.C. Przystosowany jest do ustawienia na stole lub biurku w pobliżu aparatu telefonicznego. Zasilanie odbiornika odbywa się z sieci 220V 50Hz. Pobór mocy ok. 10 VA . Odbiornik może być w razie awarii sieci zasilany z akumulatora 6V 10Ah max. pobór prądu z akumulatora 0,8 A .
UWAGA! Zasilacz sieciowy odbiornika nie jest przystosowany do ładowania akumulatora i po przejściu na zasilanie sieciowe należy akumulator doładować z zewnętrznego prostownika.
Odbiornik składa się z kontrsłuchawki, na którą kładzie się mikrotelefon aparatu telefonicznego celem uzyskania sprzężenia akustycznego odbiornika z linią telefoniczną i układów elektronicznych umieszczonych w obudowie metalowej z okienkiem na wyświetlacz i gniazdami przyłączeniowymi :

Na obudowie znajdują się dwa przyciski, jeden do kontroli działania części cyfrowej odbiornika a drugi do wysyłania sygnału potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia do ATSA-1.
W okienku, w górnej części obudowy, odczytujemy czterocyfrowy numer identyfikacyjny nadajnika ATSA-1, z którym aktualnie połączony jest odbiornik a także kontrolujemy prawidłowość transmisji obserwując kropki dziesiętne cyfr. Prawidłowe odbieranie informacji przez odbiornik sygnalizuje równomierne pulsowanie kropek pierwszej i drugiej cyfry i jednoczesne świecenie kropki trzeciej cyfry.
Aby odebrać sygnał alarmowy należy podnieść mikrotelefon aparatu telefonicznego i po usłyszeniu sygnałów alarmowych położyć go na kontrsłuchawke w ten sposób żeby przewody łączące wychodzily z tej samej strony i dźwignia włącznika została naciśnięta. Kontrsłuchawka musi być uprzednio dopasowana do mikrotelefonu tak aby uzyskać optymalne sprzężenie akustyczne.
Ponieważ nadajnik ATSA-1 w wersji z koderem cyfrowym powtarza wysyłanie informacji przez dowolny czas, więc w przypadku wystąpienia zakłóceń w transmisji możemy obserwować odczyt dostatecznie długo aby upewnić się co do numeru nadajnika, z którym mamy łączność.
Jeżeli identyfikacja numeru jest niemożliwa należy odłożyć mikrotelefon na widełki aparatu co spowoduje ponowne zestawienie numeru alarmowego przez ATSA-1.
Jeżeli dokonaliśmy identyfikacji numeru nadajnika ATSA-1 musimy wysłać do niego sygnał potwierdzenia przyjęcia informacji o alarmie naciskając drugi przycisk na obudowie odbiornika. Sygnał ten wysyłany jest w przerwach w nadawaniu i powoduje zaprzestanie wywoływania numeru alarmowego przez ATSA-1. Po wysłaniu potwierdzenia możemy odłożyć mikrotelefon na widełki aparatu i w ten sposób zakończyć operację odbierania sygnału alarmowego.
Struktura odbiornika umożliwia w przyszłości dołączenie drukarki w celu dokumentacji odbieranych sygnałów alarmowych.
Ponieważ sprzężenie z linia telefoniczną nastepuje na drodze akustycznej za pośrednictwem normalnego aparatu telefonicznego nie ma obowiązku uzyskania świadectwa homologacji na odbiornik sygnałów alarmowych. Częstotliwości przesyłanych sygnałów leżą wewnątrz pasma telefonicznego i ich poziom nie przekracza -6dBm.
Ponieważ korzystamy ze sprzężenia akustycznego, aby nie zakłócać dekodowania informacji przesyłanej z nadajnika sygnałów alarmowych, odbiornik powinien być eksploatowany w pomieszczeniach o niskim poziomie hałasu.
Jak podano wyżej jeden odbiornik może dekodować numery identyfikacyjne 9999 nadajników razem stanowią zatem elementy systemu ostrzegania o alarmie o dużych możliwościach technicznych i mogą tworzyć bazę techniczną służb interwencyjnych firm zajmujących się ochroną mienia.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!