INSTRUKCJA
Obsługi i użytkowania szyfratora EZK-1 firmy UEL-TRONIC

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Szyfrator EZK-1 firmy UEL-TRONIC był stosowany we współpracy z centralka własnej produkcji do systemów alarmowych instalowanych w mieszkaniach.

Wejście do obiektu:
Otworzyć pokrywę szyfratora kluczykiem, w trakcie świecenia się zielonej diody wybrać na klawiaturze numer kodu, poczekać do zgaśnięcia diody zielonej, wtedy po poprawnym wybraniu kodu zaświeci się czerwona dioda sygnalizująca zablokowanie alarmu, zamykamy pokrywę szyfratora otwieramy drzwi i wchodzimy do obiektu nie wywołując alarmu.
Wyjście z obiektu:
Przed włączeniem alarmu dokładnie zamykamy drzwi, otwieramy pokrywę szyfratora, w czasie świecenia się diody zielonej naciskamy dowolny klawisz spoza kodu np.#, czekamy do zgaśnięcia diody zielonej i jeżeli nacisnęliśmy dobrze powinna również zgasnąć dioda czerwona sygnalizując załączenie alarmu w czuwanie.

Uwaga!Jeżeli pomylimy się lub nie zdążymy w czasie świecenia się diody zielonej wykonać poprawnie powyższych czynności możemy je powtórzyć zamykając i otwierając ponownie drzwiczki szyfratora.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!