Lokalizacja usterek w pracy ATSA-1

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Poniżej opis standardowych procedur postępowania w przypadku problemów z pracą urządzenia:

Po naciśnięciu przycisku nie zapala się czerwona LED:
Sprawdzić biegunowość podłączenia ATSA-1 do linii telefonicznej
Zmierzyć napięcie linii telefonicznej przed naciśnięciem (48 lub 60V) i po naciśnięciu przycisku (ok.12V)
Automat przyłącza się do linii, zapala się czerwona LED ale klawiatura nie wybiera numeru z pamięci:
Sprawdzić prawidłowość podłączenia klawiatury do płytki drukowanej (punkty 13,14,15 i KL)
Sprawdzić poziom sygnału zgłoszenia centrali telefonicznej (>220mV)
Sprawdzić zawartość pamięci w następujący sposób:
wcisnąć przycisk programowania i przytrzymać
wcisnąć na klawiaturze klawisz [#] lub [*] w zależności od wersji klawiatury lub zewrzeć na chwilę wtyczkę "KL"
klawiatura powinna w tym momencie wybrać numer z pamięci, jeśli nie wybrała zaprogramować numer i powtórzyć operację
jeżeli po zaprogramowaniu klawiatura wybiera numer z pamięci to albo klawiatura jest wadliwa albo zbyt długo była odłączona od linii telefonicznej (średnio klawiatura pamięta numer ok. 4 godzin po odłączeniu linii telefonicznej)
Automat dodzwania się do właściwego abonenta, ale nie wysyła sygnału alarmowego:
Sprawdzić parametry linii telefonicznej wg WT
Sprawdzić biegunowość podłączenia linii telefonicznej
Zmierzyć napięcie na mostku M1 (po podniesieniu słuchawki przez abonenta docelowego napięcie powinno wynosić 0V)
Zmierzyć częstotliwość na mostku M2 (po podniesieniu słuchawki przez abonenta docelowego powinna pojawić się impulsowo nośna f=1950Hz lub sygnał dwutonowy w zależności od wersji)
Automat dodzwania się do właściwego abonenta, wysyła sygnały alarmowe ale po wysłuchaniu sygnałów i odłożeniu słuchawki przez abonenta, nie przestaje prób ponownego dodzwaniania się (nie przechodzi w stan czuwania):
Stwierdzić czy wysłuchano zalecanej liczby 10 grup sygnałów
Sprawdzić układ pobudzania w centrali alarmowej czy nie wysyła dodatkowych impulsów wyzwalających
Sprawdzić izolację pomiędzy napięciem zasilającym urządzenie a linia telefoniczną (woltomierz włączony pomiędzy każdy z biegunów zasilania i linii telefonicznej powinien wskazywać 0V)
Sprawdzić kondensator 10nF przy US4011 i US4520 pomiędzy 14 nóżką US4520 a bazą tranzystora BC148 przy US4011
Valid HTML 4.01! Valid CSS!