Tester parametrów linii telefonicznej u abonenta

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Zgodnie z informacją zawartą w Warunkach Technicznych opracowano w firmie UNIPROJEKT Tester parametrow linii telefonicznej dla prostego stwierdzenia, czy linia w danej lokalizacji spełnia warunki techniczne opisane w powyższym dokumencie.
Tester, podłączany do gniazdka telefonicznego, zasilany jest bezpośrednio z linii abonenckiej i sygnalizuje poprawność parametrów świeceniem czerwonej diody jeżeli jednocześnie spełnione są nastepujące warunki:

Uwaga!! Tester nie sprawdza czy centrala odwraca polaryzację linii abonenckiej przy uzyskaniu połączenia z abonentem docelowym. Brak odwracania polaryzacji przez centralę abonenta uniemożliwia wysyłanie sygnałów alarmowych do abonenta docelowego. W takim przypadku nie można instalować ATSA-1.
Zdjęcie urządzenia

Valid HTML 4.01! Valid CSS!