WARUNKI TECHNICZNE
w miejscu zainstalowania ATSA-1

[Główna] [Usługi] [Własne] [Alarmy] [CCTV] [KD] [Sieci] [PLC] [MDOS 7] [Linki] [Sitemap]

Przed zainstalowaniem ATSA-1 u użytkownika należy dokonać następujących pomiarów parametrów linii telefonicznej:
napięcia baterii zasilającej linie abonenckie, rezystancji linii abonenckiej, napięcia sygnału zgłoszenia centrali.

Zakład UNIPROJEKT opracowywuje i będzie dostarczał autoryzowanym instalatorom tester linii telefonicznej określający w prosty sposób czy w danym punkcie można zainstalować ATSA-1 czy nie.
Sprawdzenie warunków technicznych w miejscu zainstalowania jest konieczne. Należy zwrócić uwagę na to, jakie urządzenia dołączone są do linii abonenckiej ponieważ niektóre z nich powodują zakłócenia w pracy ATSA-1. Centrale wewnętrzne muszą być ominięte (podłączenie przed wejściem linii do centrali i do numeru normalnie wolnego po godzinach pracy instytucji). Niektóre automatyczne sekretarki a także inne urządzenia zwierające linię w czasie swego działania powodują niewłaściwą pracę ATSA-1.
Zaleca się podłączenie ATSA-1 bezpośrednio do linii miejskiej z zachowaniem biegunowości oznaczonej na płytce równolegle z aparatem telefonicznym. Takie podłączenie nie powoduje zakłóceń w pracy aparatu i gwarantuje poprawną pracę i aparatu i ATSA-1. W takich warunkach urządzenie było badane w Instytucie Łączności i uzyskało pozytywną opinię ekspertów.

Valid HTML 4.01! Valid CSS!